NLFR

Verkopen en verhuren: De meest gestelde vragen

Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen samengevat:

Kan ik discreet verkopen of verhuren?
Ja, dat kan. U kan publiek, semi-discreet of volledig discreet verkopen. Bij semi-discreet verkopen is er geen publiciteit aan het pand, doch wel op onze website. Bij strikt discreet verkopen is er geen enkele vorm van publiciteit. Hou er rekening mee dat de commercialiseringsperiode bij discrete opdrachten langer duurt en moeilijker is. 30 à 40 % van onze opdrachten zijn discreet.

Hoeveel kost dit: een gebouw verkopen of verhuren?
Activo wordt betaald via een percentage op de verkoop- of verhuurprijs. Dat percentage hangt af van de waarde van het pand, de moeilijkheid of specifieke omstandigheden zoals tijdsdruk of discretie. Activo laat u op voorhand weten wat alle kosten zullen zijn. Activo rekent nooit dossierkosten of publiciteitskosten aan, en wordt slechts betaald op het einde van de transactie. Activo neemt ook geen voorschotten op. Activo werkt volgens het no cure, no pay principe: geen verkoop of verhuur = geen kosten voor u.

Hoe zitten de bemiddelingsopdrachten in mekaar?
Activo werkt op exclusieve basis met een duidelijk schriftelijk contract voor een bepaalde duur. Geen kleine letters op de ommezijde. Geen juridisch spitsvondige termen, wel loepzuiver en evenwichtig.

Wat indien ik als opdrachtgever tijdens de opdracht zelf een kandidaat-huurder of koper vind?
Als dit gebeurt, neemt u het best met onze gedelegeerd bestuurder contact op. We zoeken samen een oplossing.

Waar moet ik op letten bij keuze van de makelaar voor bedrijfsvastgoed?
• Heeft de makelaar voldoende referenties?
• Is hij gespecialiseerd in de verkoop of verhuur van bedrijfsgebouwen?
• Is hij voldoende voorbereid en kent hij de markt?
• Zit ik met de makelaar op dezelfde golflengte?
• Heb ik in de makelaar voldoende vertrouwen?
• Is het kaliber van de makelaar zwaar genoeg om met professionele kopers te kunnen onderhandelen?
• Heeft hij een brede kennis voor bouwtechniek, vastgoedfiscaliteit, financiering?
Test Activo gerust op deze criteria. We zullen u verrassen. 

Is Activo ook syndicus voor bedrijfsgebouwen?
We hebben de kennis hiervoor in huis, maar we doen bewust geen syndicusactiviteit om de focus op de bedrijfsvastgoedmakelaardij te behouden. Tevens willen we nooit in een belangenconflict zitten waar de makelaar ook syndicus is.

Heeft Activo wel de nodige kennis in huis om mijn gebouw te verkopen of te verhuren?
Alhoewel erkenningen en diploma’s in dienstverlenende beroepen dikwijls een indicatieve waarde hebben, oordeelt u zelf op basis van de referentielijst op onze website en op basis van het profiel van onze gedelegeerd bestuurder, Ivo De Muynck.

Kan Activo mijn villa of appartement verkopen?
Activo verkoopt en verhuurt uitsluitend bedrijfsgebouwen, een segment waar we met grote voorsprong leider zijn. De enige uitzondering hierop zijn bedrijfswoningen die bij een bedrijfssite horen.

Maakt Activo voldoende publiciteit?
U herkent ons zeker in het straatbeeld van de grote gele dekzeilen langs de weg, onze post-its op de covers van vakbladen of via onze publiciteit in uw postbus.

Is Activo objectief en neutraal?
Activo is noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gebonden met bouwpromotoren en ontwikkelaars. We hebben er geen baat bij dat we “eigen” of projecten van “bevriende partners” bevoordelen.

Zal Activo de “best deal” negociëren voor mij of is het “rap-rap verkopen en wat commissie opstrijken”?
Hoe hoger de verkoop- of verhuurprijs, hoe beter voor u als opdrachtgever en voor ons, want we werken met een percentage op de transactieprijs. We kunnen u voldoende objectieve referenties voorleggen van klanten die dit zullen bevestigen.

“Mijn gebouw verkopen of verhuren: dat kan ik zelf ook.”
Misschien wel. Echter, tenzij u een echte vastgoedprofessional bent met marktervaring, mist u de marktgegevens en heeft u geen klankbord of u wel het maximale resultaat zal behalen. De kans bestaat dat u een aantal zaken in het verkoopproces over het hoofd ziet, waarbij u later een probleem op fiscaal, bouwtechnisch of vastgoedtechnisch gebied krijgt.
Met Activo huurt u een expert in, die u voor de valkuilen zal behoeden.
Tenslotte, heel wat klanten hebben geen tijd om zich in het verhuur- of verkoopproces te verdiepen en houden vast aan het principe ‘schoenmaker blijf bij uw leest’. Dit principe geldt ook voor Activo: enkel bedrijfsgebouwen.

Heeft Activo een voldoende groot regionaal netwerk?
Activo heeft  partnerships met makelaars over heel België en in het Noorden van Frankrijk. Lokale inplanting is voor vastgoedtransacties zeer belangrijk.  Het Intrust-netwerk is het enige netwerk dat over heel België regionaal ingeplante kantoren heeft (Limburg, Namen…)

Heeft Activo voldoende medewerkers om een goede dienstverlening te garanderen?
Jazeker, door sterk  georganiseerd en efficiënt te werken, wordt met een klein verkoopsteam dat goed op mekaar ingespeeld is, aanzienlijke prestaties neergezet. Getuige de 850 transacties van 1998 tot vandaag. U heeft rechtstreeks contact met onze gedelegeerd bestuurder.

Is Activo voldoende verzekerd en aangesloten bij een beroepsvereniging?
Activo is lid van het BIV (beroepsinstituut van de vastgoedmakelaar) en is verzekerd voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de borgstelling zoals de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het BIV het voorschrijven.
Activo is ook lid van het RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) in London, een vereniging van vastgoedexperten, waar men alleen lid van kan worden indien men de juiste kwalificaties heeft en de ethische normen onderschrijft. In West-Vlaanderen en Henegouwen is Activo de enige erkende RICS-makelaar.

Kan ik verkopen of verhuren met bodemverontreiniging?
Dat kan, onder bepaalde voorwaarden. Het bodemattest moet een overdracht toelaten zonder saneringsverplichting of na stellen van een waarborg. U neemt best even met ons contact op met Activo of een bodemdeskundige, gezien de complexiteit van deze wetgeving. De normen en procedures verschillen per landsgedeelte.

Waarom vermeldt Activo geen prijzen op zijn website?
Opdrachtgevers houden dikwijls vast aan discretie en wensen niet dat dergelijke info verspreid wordt aan concurrenten of partijen zoals vakbonden. De financiële voorwaarden lichten we daarom persoonlijk toe.

Hoe zit een schatting in mekaar?
Schatten is een combinatie van kennis en marktkennis. Hierover is al veel geschreven, doch samengevat, zijn de 2 meest bekende schattingmethodes de volgende:
Via de intrinsieke waarde van het vastgoed (Depreciated Replacement Cost): is de som van de waarde van de grond, de gebouwen en de installaties/uitrustingen.
In België de meest gebruikte methode.
Via de rendementsmethode (Growth Explicit Discounted Cash-flows): Gebruikt bij investeringspanden en beleggingsvastgoed, via verdiscontering van de gecorrigeerde toekomstige opbrengsten.
Dit komt neer op het berekenen van de waarde van de toekomstige opbrengsten.
Er zijn er nog 3 andere methodes (Terms & Revision, Hardcore, …) echter slechts toepasbaar voor specifieke gevallen (zoals bv. scheepswerven en raffinaderijen).
Info op kantoor.

Hoe definieert men de waarde van een vastgoed?
Samengevat is dat de waarde waartegen men het goed vandaag in normale marktomstandigheden aan een normale kandidaat kan verkopen.
De algemeen aangenomen definitie in het Engels luidt: “Open Market Value: Market Value shall mean the price at which land and buildings could be sold under private contract between a willing seller and an arm’s lenght buyer on the date of valuation, it being assumed that the property is publicly exposed to the market, that market conditions permit orderly disposal and that a normal period, having regard to the nature of the property, is available for the negotiation of the sale.”

Nog een vraag die u beantwoord wenst te zien? Laat het ons weten! 
Bent u zelf expert in een materie en wilt u uw bijdrage leveren?
Neem contact op met onze communicatieverantwoordelijke Stéphanie Ceulenaere op sc@activo.be.


 

Kortrijk: 056 75 75 75Gent: 09 245 75 75Ieper: 057 75 75 75Doornik: 069 75 75 75Roeselare: 051 75 75 75Veurne: 058 75 75 75

Hoofdkantoor: Activo Bedrijfsvastgoed n.v. • Ringlaan 5 • 8520 Kuurne • 056 75 75 75 • info@activo.be