NLFR

Kopen en huren in de praktijk

Kopen of huren van een bedrijfsgebouw: voor een ondernemer is dit een niet-alledaagse beslissing met aanzienlijke impact op het bedrijfsbudget en de operationele werking.

Grosso modo komt het koop- of huurproces hierop neer op 8 stappen:

Stap 1. Inschatting en beschrijving van de ruimtebehoefte voor uw bedrijf
Wat is de ideale ligging voor het gebouw? In welke straal rond deze locatie ben ik bereid me ook te vestigen?
Tip: Kijk breed genoeg rond u heen.
Hoe groot moet het terrein zijn? Hoeveel kantoren? Hoeveel denk ik uit te breiden in de komende jaren?
Tip: Voorzie voldoende buffer voor uw groei!
Waarvoor moet het pand dienen? Milieubelastende activiteiten kunnen bijv. alleen in industriezones van een bepaalde categorie. Kleinhandel kan enkel in woongebied.
Zijn er bouwtechnische musts? Grote hoogte? Hoogspanning? Gas? Afvalwaterlozing? Geluidsnormen?  Uitrusting zoals rolbruggen, olieafscheider, serverrooms?
Tip: Informeer bij gelijkaardige bedrijven en kijk hoe zij gehuisvest zijn.
Activo verkocht of verhuurde in de afgelopen 13  jaar zowat 850 panden. De kans is zeer groot dat Activo ooit een pand verkocht of verhuurd heeft voor een gelijkaardige activiteit als de uwe. Aarzel niet om bij ons te informeren naar de typische kenmerken van een pand voor uw activiteit.

Stap 2. Zoektocht naar het juiste pand
Info verzamelen via websites, publiciteit, zakenrelaties, raadgevers
Tip: als u op zoek bent, stuur ons een e-mail of een fax met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van het gezochte pand. Wij contacteren u dan zodra we iets hebben dat mogelijks voor u geschikt is.
Discretie is gewaarborgd.

Stap 3. Eerste selectie en snelle screening
Voldoet dit vastgoed (grotendeels) aan mijn criteria? Kan het pand, mits verbouwing, voldoen? De kans dat u onmiddellijk het perfecte gebouw vindt is gering. Overweeg alternatieven en doe enkele concessies.

Stap 4. Plaatsbezoek, al dan niet begeleid met experts
Nakijken bouwkundige staat, inrichting, uitstraling. Inschatten kosten aanpassingswerken.
Activo zal u hierbij met raad en daad bijstaan, want we begrijpen uw business.

Stap 5. Huiswerk
Financiering, financiële en fiscale voorbereiding, bankbezoek, overleg met boekhouder en andere raadgevers.
Tip : Activo heeft voor ieder gebouw een uitgebreid dossier waar de info in staat die uw raadgevers nodig hebben.

Stap 6. Onderhandeling
Ontmoeting koper en verkoper.
Activo begeleidt op dit cruciaal moment beide partijen. Open communicatie en to-the-point.

Stap 7. Contractering 
Documenteren en formaliseren van de overeengekomen transactie. Opzoekingen en verificatie (due diligence). Aanvraag vergunningen en attesten.
Hier zult u opnieuw de meerwaarde van Activo ervaren. Alle partijen kunnen met gerust hart zaken doen.

Stap 8. Afhandeling en overdracht
Een opdracht eindigt bij ons pas wanneer koper en verkoper tevreden hun weg vervolgen en alle administratieve afhandeling achter de rug is.

De impact van de juiste keuze voor een bedrijfslocatie is cruciaal voor een bedrijf. Zich ergens vestigen houdt directe en langetermijn consequenties in voor het personeel, de klanten en de leveranciers.
Als u met Activo contact opneemt als koper of huurder, zullen we eerst overleggen omtrent uw criteria en ruimtebehoeftes. We zullen u daarna objectief informeren en u slechts de panden aanbieden die voor u potentieel hebben.

Activo doet niet aan hard-selling en zal u duidelijk informeren: alle dossiers omvatten plannen, een fotoreportage en een uitgebreide beschrijving. Alle belangrijke documenten zoals stedenbouwkundige inlichtingen, vergunningen en bodemattesten zijn op kantoor beschikbaar.

U krijgt voldoende tijd om het pand te bezoeken en uw beslissing te nemen.