NLFR

Wat is het verschil met andere makelaars?

100% onafhankelijk
Activo is noch rechtstreeks , noch onrechtstreeks verbonden met projectontwikkelaars en aannemers. Door zijn onafhankelijkheid heeft Activo er geen baat bij om eigen projecten of die van een verwante firma te bevoordelen.

Verloning: nooit van twee walletjes eten
Activo wordt uitsluitend betaald door zijn opdrachtgever. Zo worden belangenconflicten voorkomen en alleen op die manier houden we onze reputatie hoog.
Activo heeft zowel kleine en grote klanten, zowel grote als kleine gebouwen maar steeds kwaliteit.
De dienstverlening is voor iedere klant en in ieder dossier op dezelfde leest geschoeid, of u nu een multinational bent of een KMO’er die alles zelf afwerkt.

Kennis is macht
De gedelegeerd bestuurder is één van de meest opgeleide vastgoedexperts in het Belgische vastgoedlandschap. Alhoewel praktijkresultaten relevanter zijn dan iedere erkenning of diploma, zijn kennis en ervaring steeds belangrijker bij complexere deals.  U kunt terugvallen op onze kennisbibliotheek: een verzameling van 600 naslagwerken over vastgoed en verwante.

Een bedrijfsgebouw verkopen of verhuren is fundamenteel verschillend dan residentieel vastgoed
U koopt of huurt een bedrijfsgebouw voor uw professionele doeleinden. Het draait om functionaliteit, vergunningen, capaciteiten, uitbreidingen, corporate image. Dat vraagt van de bemiddelaar een totaal andere aanpak dan een residentieel vastgoed. U gaat voor een specifieke operatie toch ook niet naar een huisarts?
We twijfelen er niet aan dat we uit de 850 transacties in ons 13-jarig bestaan ervaring kunnen putten voor uw dossier.

Excellente reputatie
Vooraleer een klant een makelaar kiest, informeert hij zich meestal bij bevriende zakenrelaties of raadgevers. Vraagt u na in uw kennissenkring, bij uw boekhouder, uw bank  of aan enkele klanten die reeds met Activo gewerkt hebben wat hun ervaring is. De reputatie van Activo is excellent.
De keuze van de juiste makelaar bevestigt uw professionele aanpak bij uw aandeelhouders, kapitaalverschaffers, klanten, personeel en adviseurs.

Kwaliteit: Niet de grootste portefeuille, wel een selectieve portefeuille
We kozen bewust om de makelaar te zijn met een zeer kwalitatief aanbod. We hebben zowel kleine als grote panden, doch steeds met specifieke kwaliteiten of potentieel. Ons slaagpercentage is dan ook bijzonder hoog en door de selectiviteit hebben we weinig last van prijsdruk.

De baas mee “in-the-field” en “in control”
Ondanks de omvang van ons kantoor, wordt ieder dossier nog steeds ofwel begeleid door de zaakvoerder ofwel door hemzelf behartigd. U bent binnen het kantoor persoonlijk gekend, uw dossier komt niet in handen van “juniors”  en u krijgt de service en advies op niveau zoals het hoort. Dat is wat u verwacht  en waarvoor u ons verloont.

Samenwerking
Activo werkt samen met andere makelaars in gebieden waar Activo minder aanwezig is. Deze partnerships zijn door Activo geverifieerd op hun kwaliteit en dienstverlening.

Gespecialiseerd
Daar waar anderen proberen om in meerdere segmenten een graantje mee te pikken, legt Activo zich toe op één enkel segment: dat van het bedrijfvastgoed. We zijn dan ook in Vlaanderen en Henegouwen de meest overtuigende speler in dit segment.

Duidelijke mandaten
In onze mandaten staan geen kleine lettertjes en u krijgt voldoende tijd om ze na te lezen. Geen spitsvondig juridisch gegoochel of dubieus geformuleerde clausules om u op een of andere manier een commissie te kunnen ontfutselen.